ÚVOD

Akreditace - Český institut pro akreditaci o.p.s.

Osvědčení o akreditaci č. 230/ 2017 pro zkušební laboratoř č. 1051 - Mikrobiologické, chemické, senzorické a makroskopické zkoušky potravin, surovin, krmiv, kosmetických přípravků, pitných vod a stěrů z prostředí, včetně stanovení cizorodých a přídatných látek vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Osvědčení o akreditaci CZ: Osvědčení 2022

Osvědčení o akreditaci ANG: Osvědčení2022ang

 

Odkaz na akreditované zkoušky : https://www.cai.cz/?subjekt=1051-mvdr-pavel-mikulas

.