ÚVOD

Akreditace - Český institut pro akreditaci o.p.s.

Osvědčení o akreditaci č. 230/ 2017 pro zkušební laboratoř č. 1051 - Mikrobiologické, chemické, senzorické a makroskopické zkoušky potravin, surovin, krmiv, kosmetických přípravků, pitných vod a stěrů z prostředí, včetně stanovení cizorodých a přídatných látek vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Osvědčení o akreditaci CZ: pdf

Seznam akreditovaných zkoušek: http://www.cia.cz/Download.ashx?Type=Appendix&ID=14197

.