destiláty

Alkoholy, estery a těkavé látky
 
– 1-butanol
– 2-butanol
– 1-propanol
– 2-propanol
– Acetaldehyd
– Ethylacetát
– Ethylformiát
– Ethyllaktát
– Furfural (2-furaldehyd)
– iso-amylacetát (iso-pentylacetát)
– iso-amylalkohol (3-methylbutanol)
– iso-butanol (2-methyl-1-propanol)
– iso-butylacetát
– Methanol
– n-amylalkohol (1-pentanol)
– propylacetát
 
Metoda stanovení:
Stanovení alkoholů a těkavých látek GC-FID
 
Zkoušení destilátů, lihovin a vín
– Ethanol
– Cukr
– Extrakt veškerý, bezcukerný
– SO2
– Těkavé látky jako kyselina octová
– Methanol, těkavé látky, acetaldehyd, estery, vyšší alkoholy
– Estery kyseliny ftalové – DBF (di-n-butylftalát),  BEHF (bis-(2-ethylhexyl)ftalát)
 
Metody stanovení:
Stanovení etanolu, bezcukerného a celkového extraktu pyknometrickou metodou
Stanovení celkového (veškerého) cukru, redukujících cukrů a sacharosy gravimetricky jako Cu2O
Stanovení SO2 titračně a po destilaci
Stanovení titrační kyselosti titračně
Stanovení alkoholů a těkavých látek GC-FID
Stanovení esterů kyseliny ftalové HPLC-UV