indikátory

INDIKÁTOROVÉ MIKROORGANISMY
– Bakterie čeledi Enterobacteriaceae
– Bakterie rodu Pseudomonas
– CPM (celkový počet mikroorganizmů)
– Enterokoky
– Fakultativně anaerobní sporotvorné mikroorganizmy
– KM (koliformní bakterie)
– Mezofilní aerobní mikroorganizmy
– Mezofilní anaerobní sporotvorné mikroorganizmy
– Mezofilní bakterie mléčného kvašení (Lactobacillus spp.)
– Osmofilní kvasinky
– Plísně a kvasinky
– Rezidua inhibičních látek
 
Metody stanovení:
Mikrobiologie potravin a krmiv– Horizontální metoda pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae. - Část 1: Průkaz a stanovení nejvýše pravděpodobného počtu s předmnožením. Část 2: Technika počítání kolonií
Stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas kultivačně
Stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C
Stanovení počtu enterokoků kultivačně
Stanovení počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních sporotvorných mikrobů kultivačně
Stanovení počtu koliformních bakterií. Technika počítání kolonií
Stanovení počtu Leuconostoc mesenteroides kultivačně
Stanovení počtu mezofilních anaerobních sporotvorných mikrobů kultivačně
Stanovení počtu mezofilních bakterií mléčného kvašení -Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C
Stanovení osmofilních kvasinek kultivačně
Mikrobiologie potravin a krmiv– Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní. Část 1 –Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody > 0,95; Část 2 Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody ≤ 0,95; Stanovení počtu: Potencionálně toxinogenní plísně - Aspergillus flavus
Stanovení reziduí inhibičních látek rychlometody