kontaminanty, kovy, stopové prvky

Estery kyseliny ftalové
– DBF – di-n-butylftalát
– BEHF – bis-(2-ethylhexyl)ftalát
 
Metoda stanovení:
Stanovení esterů kyseliny ftalové HPLC-UV
 
Kovy
Těžké kovy:
– Arsen (As), Kadmium (Cd), Olovo (Pb), Rtuť (Hg)
 
Makroprvky:
– Draslík (K), Fosfor (P), Hořčík (Mg), Sodík (Na), Vápník (Ca)
 
Mikroprvky:
– Hliník (Al), Kobalt (Co), Chrom (Cr), Měď (Cu), Železo (Fe), Mangan (Mn), Molybden (Mo), Nikl (Ni), Cín (Sn), Selen (Se), Zinek (Zn)
 
Metody stanovení:
Stanovení Hg automatickým analyzátorem AMA – 254
Stanovení prvků plamenovou AAS (v rozsahu: Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Zn)
Stanovení arsenu a selenu hydridovou technikou AAS
Stanovení obsahu polyfosfátů a fosforu spektrofotometricky