MAKROSKOPICKÉ

II. Makroskopická vyšetření
 
Nejčastější analyzované parametry:
– Makroskopické částice (nečistoty)
– Výskyt škůdců

 

Metody stanovení:
 
Smyslové a makroskopické zkoušky popisné
Smyslové a makroskopické zkoušky popisné – fyzikální nečistoty
Stanovení mokrého lepku ruční vypírání go-test