mastné kyseliny

Mastné kyseliny
 
– Nasycené mastné kyseliny
– Mononenasycené mastné kyseliny
– Polynenasycené mastné kyseliny
– Omega-3 nenasycené mastné kyseliny
 
– Kyselina máselná (kyselina butanová, C4:0) 
– Kyselina kapronová (kyselina hexanová, C6:0)
– Kyselina kaprylová (kyselina oktanová, C8:0)
– Kyselina kaprinová (kyselina dekanová, C10:0)
– Kyselina undecylová  (kyselina undekanová, C11:0)
– Kyselina laurová (kyselina dodekanová, C12:0)
– Kyselina tridecylová (kyselina tridekanová, C13:0)
– Kyselina myristová (kyselina tetradekanová, C14:0)
– Kyselina myristoolejová (kyselina cis-tetradecenová, C14:1)
– Kyselina pentadecylová (kyselina pentadekanová, C15:0)
– Kyselina pentadecenová (kyselina cis-10-pentadecenová, C15:1)
– Kyselina palmitová (kyselina hexadekanová, C16:0)
– Kyselina palmitoolejová (kyselina cis-hexadecenová, C16:1)
– Kyselina heptadecylová (kyselina heptadekanová, C17:0)
– Kyselina heptadecenová (kyselina cis-10-heptadecenová, C17:1)
– Kyselina stearová (kyselina oktadekanová, C18:0)
– Kyselina olejová (kyselina cis-9-oktadekenová, C18:1n9c)
– Kyselina elaidová (kyselina trans-9-oktadekenová, C18:1n9t)
– Kyselina linolová (kyselina (cis,cis)-oktadekadienová, C18:2n6c)
– Kyselina linolelaidová (kyselina (trans,trans)-oktadekadienová, C18:2n6t)
– Kyselina g-linolenová (kyselina (cis,cis,cis)-6,9,12-oktadekatrienová, C18:3n6)
– Kyselina a-linolenová (kyselina (cis,cis,cis)-9,12,15-oktadekatrienová, C18:3n3)
– Kyselina arachová (kyselina eikosanová, C20:0)
– Kyselina eikosenová (kyselina cis-11-eikosenová, C20:1)
– Kyselina eikosadienová (kyselina (cis,cis)-11,14-eikosadienová, C20:2)
– Kyselina (cis,cis,cis)-8,11,14-eikosatrienová (C20:3n6)
– Kyselina (cis,cis,cis)-11,14,17-eikosatrienová (C20:3n3)
– Kyselina arachidonová (kyselina (cis,cis,cis,cis)-5,8,11,14-eikosatetraenová, C20:4n6)
– Kyselina all-cis-5,8,11,14,17-eikosapentaenová (C20:5n3)
– Kyselina heneikosanová (C21:0)
– Kyselina behenová (kyselina dokosanová, C22:0)
– Kyselina eruková (kyselina cis-13-dokosenová, C22:1n9)
– Kyselina (cis,cis)-13,16-dokosadienová (C22:2)
– Kyselina all-cis-4,7,10,13,16,19-dokosahexaenová (C22:6n3)
– Kyselina trikosanová (C23:0)
– Kyselina lignocerová (kyselina tetrakosanová, C24:0)
– Kyselina nervonová (kyselina cis-15-tetrakosenová, C24:1)
 
Metoda stanovení:
Stanovení mastných kyselin GC-FID (v rozsahu: C4:0, C6:0, C8:0, C10:0, C11:0, C12:0, C13:0, C14:0, C14:1, C15:0, C15:1, C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1n9c + C18:1n9t, C18:2n6c + C18:2n6t, C18:3n6, C18:3n3, C20:0, C20:1, C20:2, C20:3n6, C20:3n3, C20:4n6, C21:0, C22:0 + C20:5n3, C22:1n9, C22:2, C22:6n3, C23:0, C24:0, C24:1)