patogeny

PATOGENNÍ MIKROORGANISMY
Bacillus cereus
– Bakterie rodu Salmonella spp.
Campylobakter spp.
– Clostridie (Clostridium perfringens)
Cronobacter (Enterobacter) sakazakii
Escherichia coli
– Listerie (Listeria monocytogenes)
– Koagulázapozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus)
– Yersinie (Yersinia enterocolitica)
– Toxinogenní plísně (Aspergillus flavus)
 
Metody stanovení:
Stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus.Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C
Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella
Kultivační průkaz bakterií rodu Salmonella systémem Salmonella PrecisTM
Mikrobiologie potravin a krmiv- Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Campylobacter spp.- Část 1: Metoda průkazu. Část 2: Technika počítání kolonií.
Stanovení počtu Clostridium perfringens. Technika počítání kolonií
Průkaz Cronobacter (Enterobacter) sakazakii kultivačně
Horizontální metoda pro stanovení počtu betaglukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií s použitím membrán; Část 2: Technika počítání kolonií
Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes - Část 1: Metoda průkazu Část 2: Metoda stanovení počtu
Mikrobiologie potravin a krmiv- Horizontální metoda stanovení počtu koagulázapozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera. Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plasmou a fibrinogenem. Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN
Průkaz suspektních patogenních Yersinia enterocolitica kultivačně
Mikrobiologie potravin a krmiv– Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní. Část 1 –Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody > 0,95; Část 2 Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody ≤ 0,95; Stanovení počtu: Potencionálně toxinogenní plísně - Aspergillus flavus