SMYSLOVÉ

I. Smyslová vyšetření

Senzorická, organoleptická, smyslová analýza zahrnuje hodnocení vzorku všemi pěti lidskými smysly.

Senzorickou analýzou potravin nabízíme výrobcům sledování kvality výrobku. Smyslové zkoušky jsou důležité při vývoji nových výrobků, stanovení doby minimální trvanlivosti a monitoringu změn během skladování.

Nejčastější analyzované parametry:
 

Obal

Konzistence

Chuť

Vzhled řezu

Chuť a vůně

Barva

Termostatová zkouška

Zkouška na hermetičnost obalů

Metody stanovení:
Smyslové a makroskopické zkoušky popisné
Smyslové a makroskopické zkoušky popisné – fyzikální nečistoty