stěry

STĚRY hygiena pracovního prostředí – stěry, spady
– CPM (celkový počet mikroorganizmů)
– Bakterie rodu Salmonella spp.
– Listerie (Listeria monocytogenes)
 
Metody stanovení:
Stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C
Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella
Kultivační průkaz bakterií rodu Salmonella systémem Salmonella PrecisTM
Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes - Část 1: Metoda průkazu Část 2: Metoda stanovení počtu