sušené mléko

Zkoušení sušených mléčných výrobků např.:
 
– Tuk
– Obsah vody, sušina
– Bílkoviny
– Popel
– Titrační kyselost
– Index rozpustnosti
– Napálené částice (DISK)
– Syrovátkové proteiny WPN
– Obsah laktózy
 
Metody stanovení:
Stanovení tuku a olejů gravimetricky
Stanovení obsahu vody, sušiny gravimetricky
Stanovení bílkovin spektrofotometricky po mineralizaci
Stanovení písku a popela gravimetricky
Stanovení titrační kyselosti titračně
Stanovení indexu rozpustnosti volumetricky
Stanovení napálených částic DISK porovnávací zkouška
Stanovení syrovátkových proteinů WPN fotometricky
Stanovení jednotlivých cukrů HPLC-RID (laktóza)