VIDAS

STANOVENÍ ENTEROTOXINŮ na přístroji miniVIDAS
 
zkoušky zajišťujeme dodavatelsky
– Stafylokokové enterotoxiny