základní analýzy

Základní chemická vyšetření potravin

Nejžádanější nutriční analýzy:

Popel

Sacharidy

Vláknina

Energetická hodnota

Tuk

Mastné kyseliny

Vlhkost

Sušina

Bílkoviny

Sodík

Obsah soli

Cukr

Chemické analýzy:

Alkaloidy (kofein, theobromin, chinin)

Sladidla (aspartam, acesulfam K, sacharin)

Konzervanty (k.benzoová, sorbová a jejich soli)

Cholesterol

Kolagen, 4-hydroxyprolin

Peroxidové číslo

Číslo kyselosti

Číslo zmýdelnění

Aktivita vody - aW

Obsah masa

Čisté svalové bílkoviny

Písek

Škrob

Oxid siřičitý

Průkaz tepelného ošetření:

– Průkaz pasterace

– Průkaz tepelně opracovaných výrobků

Fyzikálně-chemické parametry:

– Aktivita vody

– barva ICUMSA

– Index lomu

– Konduktivita

– Nerozpustné částice

– pH

Anorganické látky:

– Dusitany

– Dusičnany

– Fosfor a polyfosfáty

– Siřičitany

 
Metody stanovení:
Průkaz tepelného ošetření vizuální posouzení
Stanovení aktivity vody - aw  na přístroji Novasina
Stanovení barvy ICUMSA spektrofotometricky
Stanovení indexu lomu refraktometricky
Stanovení elektrické vodivosti konduktometricky
Stanovení nerozpustných částic vážkově
Stanovení pH elektrochemicky
Stanovení dusitanů spektrofotometricky
Stanovení dusičnanů HPLC-UV
Stanovení obsahu polyfosfátů a fosforu spektrofotometricky
Stanovení SO2 titračně a po destilaci