ZKOUŠKY

Laboratorní zkoušky  v rozsahu:
  • mikrobiologické zkoušení potravin, surovin, krmiv, vody a kosmetických prostředků
  • fyzikální zkoušení potravin, surovin, krmiv, vody a kosmetických prostředků
  • chemické zkoušení potravin, surovin, krmiv, vody a kosmetických prostředků
  • senzorické zkoušení potravin, surovin, krmiv, vody a kosmetických prostředků
  • makroskopické zkoušení potravin, surovin, krmiv a kosmetických prostředků

Kromě laboratorních analýz vám provádíme poradenství a konzultace pro nastavení vzorkovacího plánu, rozsahu a četnosti analýz, pomůžeme s interpretací výsledků a jejich návazností na aktuální legislativní požadavky.

 

Nutriční analýzy:

Výsledky našich analýz plně vyhovují požadavkům kladeným na povinné údaje nutričního značení dle Nařízení evropského

parlamentu a rady (EU) č.1169/2011.

BIG 7 obsahuje povinné údaje dle nařízení

Energetická hodnota

Tuky

Nasycené mastné kyseliny

Sacharidy

Cukry

Bílkoviny

Sůl

 

Nepovinné údaje dle nařízení

Vláknina

Polyalkoholy

Škroby

Mononenasycené mastné kyseliny

Polynenasycené mastné

 

Vaše výhody na první pohled

  • snížit riziko odpovědnosti prostřednictvím zdokumentovaných bezpečnostních limitů - specifik.
  • můžete získat konkurenční výhodu prostřednictvím nezávislých zkoušek.
  • posílení důvěry v kvalitu a bezpečnost svých výrobků.
  • dokumentovat provádění zákonných požadavků prostřednictvím zkušebních protokolů.